top of page

Hertog Ariël d'n ierste

Noe geit t gebäöre
ariel1 2009_edited.png
4B0D9CAD-168D-45A2-9F0E-97AB136D0227_edited.png

2009

Zoe eind oktober begin november begint dat geveul weer te kaome; boe zouwe veer noe goon zeuke um 'ne propere kandidaat te vinde veur dit jaorleks hoegtepunt.

Dat is neet altied gemekelik, want veer zien neet gaw kontent; 'ne smaale, 'ne forse met of zoonder bril, 'ne kale of zjus eine met 'ne volle kop haor.

Zeet gerös, veer höbbe weer 'ne zier kapabele kerel gevoonde dee us Mineurs zal veurgoon in de Vastelaovend vaan 2009.

De noe nog oonbekinde is gebore aon de Mellegerweeg op St.Pieter.
Daor zaog heer 't levensleech in jannewarie 1958.

Es gamin zaot heer op de Gondulphussjaol aon de Strouvelaan. Die sjaol heet uzze Nuije met groet sukses doorlaope.
Alhoewel, wie heer met ziene beste kammeraod juffrouw Otte de stupe op 't lief had gejaog had dat zoemèr aanders kinne aoflaope.

Vervollegens ging heer op 't fietske naor de detailhandelsjaol die heer met good gevolg doorlaope heet.

Uzze nuije is hiel erg mobiel; heer zit hiel get eurkes op de weeg es vertegenwoordiger. Wis geer trouwens tot heer get met water heet ?

In ziene vrijen tied duuk heer gere ; heer geit daorbij tot op de bojem es 't moot.
Iech dörref te stelle tot veer zellefs 'ne kunstzinnige Hoeglöstigheid höbbe gevoonde es geer zeet wat heer met ezel en penseel wèt te make.
Meziek luustere en op zienen tied goon stappe met zien geleefde deit heer gere

In 't oetgaonsleve is heer zeker geinen oonbekinde; heer is deks häöntsje de veurste es geer 't miech vraog !
Heer woent (nog altied) aon dizze kant vaan de brök, aofgoond op zien postcode vaan 6215.

Veer es Kanselerijraod zien gruuts d'rop tot uzze nuije met volle euvertuiging en bij zien volle verstand jao heet gezag op us vraog of heer us de kaomende vief weke veur welt goon op weeg naor Vastelaovend 2009.

Beste luij heij op 't Orleansplein, leef Mèrreketènster, hiere Mineurs, zaate herremeniekes, NOE GEIT 'T GEBÄÖRE !!

 

Maag iech uuch veurstelle aon uzze nuije Hoeglöstigheid, uzze Hertog vaan 't jaor 2009,

ARIËL D'N IERSTE !

 

Heer is tot euver z'n oere verleef op zien Corrie, sjeldert zien eige sjelderije, is al jaore lid vaan duukersvereiniging Aqua en in 't wiekend serveert heer uuch e lekker pötsje beer in 't Häöntsje.
Voloet heit heer Ariël den Haan,
gebore op - en luustert good wat iech noe zegk- 18 jannewarie 1900, 5 x 11 en 3 x 1
aon de Mellegerweeg 265, woenend aon de Caesarhof in Daalhof,
vaan professie is heer vertegenwoordiger in chemicaliën en industriële reinigingsmiddele.

Dames en Hiere, nog eine kier eur applaus veur Hertog Ariël d'n Ierste, dee us op ziene 51e verjaordaag es uzze Hertog veur zal goon in de Vastelaovend vaan 2009.

Aldus opgemaak, Mestreech 18 jannewarie 2009.

De Kanselerijraod vaan CV De Mineurs,
Ivo, Rudi, Peter

bottom of page