top of page
logo.png

MSV Tragos

In 1982 werd het initiatief genomen voor het op poten zetten van een studentenvereniging voor heren. De Maastrichtse Herensociėteit voor Studenten Tragos was geboren. Na een jaar werd er gefuseerd met de Vrouwelijke Studenten Vereniging Katzika en de Maastrichtse Studenten Vereniging Tragos was een feit.

De eerste sociėteit betrokken door Tragos lag aan de Boschstraat, nummer 66. Hier groeide de vereniging echter al snel uit en het werd tijd om uit te kijken naar een groter gebouw. In 1994 vestigde de M.S.V. Tragos zich in het 'Fort Koning Willem I', een sociėteit die aansloot bij de grootte en het karakter van de vereniging. Tot op de dag van vandaag betrekken we dit schitterende monumentale pand.

De vereniging kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van de leden. Binnen Tragos zijn er verschillende commissie waar de leden zitting in nemen, zo wordt er bijvoorbeeld jaarlijks een gala-weekend georganiseerd, een ledencabaret opgevoerd en zijn er de MultiZalenFeesten die worden georganiseerd. De vereniging heeft ook haar eigen verenigingsblad 'de Trauma' die vijf maal per jaar uitkomt.

Ook op sportief gebied is de M.S.V. Tragos actief. Zo zijn er meerdere hockeyteams en zijn er vele sportieve activiteiten als een zaalvoetbaltoernooi, tennistoernooi en een jaarlijks terugkerende skireis. Natuurlijk staat de studie bij Tragos hoog in het vaandel. Vandaar dat actief wordt samengewerkt met verscheidene studieverenigingen, een database met oude toetsen aangelegd is en vele leden zich individueel bezig houden met de begeleiding van de eerstejaars.

Kortom, de M.S.V. Tragos is in korte tijd uitgegroeid tot de meest complete en meest toonaangevende vereniging van Maastricht.

CV de Mineurs deit aofstand vaan de actviteiten van M.S.V. Tragos.

Vendaor gein samenwerking
op dit momint.

bottom of page