top of page

In den beginne....

 
De Mineurs anno 1983

We schrijven het jaar 1982 het jaar waarin enige vrienden met aanhang naar de oudste bierbrouwerij in het zuiden des lands togen.
Daar in het getemperde licht,onder het genot van speciaal gebakken brood rijkelijk voorzien van ham uit de hoogvlakte van onze levensgenietende zuiderburen met in een hand een nap voorzien van het smakelijke geestrijke vocht dat geproduceerd wordt met het nog kristalheldere water uit onze Limburgsche bodem, kwamen de gevolgen van jarenlange frustraties tot uitbarsting.

De wijk waarin gewoond, geleefd, gewerkt en vertoefd werd, had na het ter ziele gaan van de Kazjematters geen carnavalsvereniging meer die de kar trok om die volkscultuur, die iedere maastrichtenaar met de paplepel ingegeven krijgt, tot uiting te brengen.

"Wij moeten een carnavalsvereninging hebben", riep de aanwezige herbergier want hij had de meeste tijd om over dit soort zaken na te denken.

Hierop werd niet lang geaarzeld er werd een raad van elf benoemd en de eerste vergadering werd belegd.
In de daarop volgende dagen voor de carnaval zette het wiegekind zijn eerste aarzelende schreden op carnavalsgebied.
De vereniging werd gedoopt met de naam "DE MINEURS", enerzijds een teruggrijpen naar het verleden waarin genoemde heldhaftige daden verrichten in de galerijen van de kazematten, waar de ondergrond van de wijk nog zo rijkelijk van voorzien is, anderzijds om aan te geven dat men beslist niet in mineur wil zijn.

De hoogste vertegenwoordiger kreeg derhalve een aangepaste "militaire" titel, "GROET MEJOOR", steeds vergezeld gaat door de marketenster en domicilie houdt in het "Kroetmagazijn".

Langzaam maar zeker leerde het kind lopen en is nu een uitgegroeid tot een volwassen vereniging die zijn eigen problemen kent, vooral op het gebied van ruimte daar in de hele wijk geen enkele lokatie groot genoeg is om de geweldige toeloop tijdens de installatie en vooral tijdens de receptie op te vangen.

Als de Groetmajoor (nu Hertog genoemd) receptie houdt, barst het kroetmagazijn letterlijk er figuurlijk uit zijn voegen, een gevaar wat van oudsher bij de mineurs bekend is, maar de mensen niet hoeft te weerhouden om te komen.

Kortom een vereniging waar de speciale aandacht uitgaat naar de jeugd, de bejaarden en de gehandicapten en de gezelligheid hoogtij viert en dit overal ook naar buiten probeert uit te dragen.

 

De Mineurs anno heden

CV de Mineurs sinds jaren de officiële

carnavalsvereniging voor de wijken

Daalhof tot aan

de Brusselse Poort en onderdeel

van het SMV.


Een club die zich hard maakt de

Mestreechter vastelaovend levend te houden.
Vanaf de jongste generatie (met onze

vastelaovendslesse) onze studenten de jonkheid

van MSV Tragos tot en met de mensen in de

bejaarden en verzorgtehuizen.

 

Onze tijdlijn in het kort......

  • +/- 6 weken (afhankelijk van de tentamen perioden) voor de vastelaovend zal er een nieuwe Prinses van onze Jonkheid bij MSV TRAGOS worden uitgeroepen

  • 5 weken voor de Vastelaovend zal onze nieuwe Hertog worden uitgeroepen

  • Hierna gaat onze Hertog 2 weken lang de basisscholen langs en zal hij onze vastelaovendslesse gaan verzorgen.

  • 3 weken voor de vastelaovend zal een receptie met aansluitend een spectaculaire feestavond worden georganiseerd ter ere van onze Hertog.

  • De hierna volgende weken zullen worden gevuld met voorbereidende activiteiten richting de Vastelaovend

  • De laatste week voor de Vastelaovend zullen wij ook onze "voorouders" verrassen met een spectaculair "Vastelaovendsfies"

  • Zaterdag voor de Vastelaovend is de laatste beproeving voor onze Hertog, 's avonds om 0.00 uur wordt bepaald of hij de voorbereidende weken (training) goed heeft doorlopen.
    Bij gebleken geschikheid zal onze Hertog bevorderd worden tot Maarschalk en ons voorgaan in de drie dagen Mestreechse Vastelaovend

mineurs1983_edited.jpg
bottom of page