top of page

Hertog Jee d'n ierste

Eindelek
Jee_edited.png
4B0D9CAD-168D-45A2-9F0E-97AB136D0227_edited.png

2013

Leef luij heij op de dreisprunk,

Veer heite uuch vaan harte welkom op dees zoondagmiddag.
Zoe wie eeder jaor heet de kanselarijraod weer eine gevoonde.
Veer höbbe lang gezeuk in de oetheuk vaan de kazjematte en ut is us wonderwel gelök.

Heer is letterlijk in de kaffee gebore, zien ma heet altied gezag tot heer op de biljart is gebore.
Zien auwers höbbe altied unne kaffee gehad, zoedoende. Geer snap natuurlijk wel tot u pötsje beer häöm hielemaol neet vreemp is.

Es koejong waor ut de braafste neet, naor sjaol goon waor neet zie sterkste punt.
Met zie vrundsje heet heer unne kier un hut in un hoeimijt gemaak, mèr de sjenderm hat hun rap bij hun kladde, want ze waore aon ut spijbele.
Ze moste natuurlijk hunne naom geeve en zie vrundsje gaof unne verkierde naom op.
Boeop uzze onbekinde dach laot miech dat daan aog mèr doen.

Heer gaof unne naom op vaan iemes dee twie köp groeter waor es heer.
Toen de sjenderm nao een paar weeke dach häöm te goon hole veur de taakstraf, kaome zie der toch rap achter tot ze door häöm besodemieterd waore.
Dee zoegenaomde koejong waor toch wel een flink stöskse groeter gegreujd in die paar weeke. Geer snap natuurlijk wel tot de toen de boot aon waor.

Vreuger is heer aog nog zwartwèrker gewees in de mijn, daorum veult heer ziech ontzettend goot thoes in de kazjematte. 
Zoedoende heet heer op vreuge leeftied de weeg naor Mestreech gevoonde, en dao veult heer ziech ech goot thoes.
Ut is unne mins dee hiel gèt air heet en dat heet heer aog nudig um te goot te kinne functionere. 
Ut is toch un vervelende eigensjap vaan uzze onbekinde, mèr dat mäölle veer straks wel goot.

Wat aog minder prettig is, is tot heer vaan twie kante is, dit mot geer echter neet te letterlijk opvatte, aog dat mäölle veer dalijk goot.
Wat de kanselarijraod aog un bitsje tegestoont is tot zie behuurlijk op de luij neerkieke, dat wèlt dus zègge tot heer op z'n minst unne partner heet.
En in gèt goot mäölle dao zien de Mineurs goot in.
De kanselarijraod vroog ziech aof of der missjiens aog nog gèt positiefs is te zegge euver uzze onbekinde.
En of dat der is! Wie veer d'n onbekinde vroogte of heer Hertog wilde weure vaan de Mineurs heet heer dit oonder ein veurwaarde geaccepteerd. 

Heer weit wie in ut verleije de reseptie bij de Mineurs is gewees, en zag us direk dat heer dit neet zaog zitte.
Heer wow oonder de luij zien, zien reseptie weurt daorum aog in de groete zaol gegeve in plaots vaan in de spiegelzaol.

In ut dagelijk leeve zörreg heet dat alles op rölkes löp, want es heer ziech vergis löp alles in de sop.
Dinger op raajer zien zoewiezoe unne groete hobby vaan de onbekinde. Ze höbbe op hunne motor al de nudige kiere gans Europa doorgesjees. 
Carnaval viere is häöm heilig en häör natuurlijk aog, wie heer de weeg naor hoes vind naor drei däög aon ein stuk carnaval viere ontvèlt häöm soms. ?

Bij de Mineurs heet aog de financieële crisus tòwgeslage, daorum dat veer eine hubbe oetgezeuk mèt een korte veurnaom. 
Dee naom lig lekker op de tong, eg oet te spreke wie zoe wie ziech dat in ut Mestreech huurt.

Ut bènkelijk momint zalle veer nao mer laote aonbreke, veer goon häöm mèr ontmaskere.
Maage veer uuch veurstelle aon uzze nuije Hoeglöstigheid, uzze Hertog vaan ut jaor 2013:

Hertog Jee d'n Ierste

Heer hèt Jee Hensen gebore 1 juli 1957 in Mechele aon de Maos daorum tot heer aog vaan twie kante is, zien vrouw heit Aggie, un echte Mestreechse die heer heet liere kinne in Neerharen, en zie zien al mie es 30 jaor gelökkig same.

Zie höbbe ze un dochter Tanja en unne zoon Michael.
Zie kieke same op de luij neer, mèr dat is umtot zie hoeg in de Aureliushof woene.
Ziene groete hobby is airbrushe, en noe snap geer aog boe heer al die air veur nudig heet.
Heer wèrrek bij Thomas Regout es Logistiek Medewerker.

Hoegachtend
De kanselarijraod

bottom of page